دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

سایر مقررات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

مواردی از قانون استخدام کشوری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و بند هایی از دستورالعمل های اجرائی آن را که برای اطلاع وآگاهی هر کارمندی که در مجموعه ادارات تحت پوشش دانشگاه به انجام وظیفه مشغول می باشد به شرح ذیل می باشد:

وظیفه کارمند از نظر قانون استخدام کشوری

ماده 54

مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای ما فوق خود را در امور اداری اطاعت نماید اگر مستخدم حکم یا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد در صورتیکه بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تائید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.

ماده 55

مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود ممنوع است.

ماده 58

رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و  یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها بعهده دادگاه اداری است.

تبصره 1- :  تشخیص ، تقصیر  و تخلف و قصور مستخدمین و چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی به موجب آئین نامه ای  خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

                                                                                      2 1


دفعات مشاهده: 1471 بار   |   دفعات چاپ: 173 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر