دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آیین نامه حضور و غیاب پرسنل دولتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

آیین نامه مربوط به حضور وغیاب کارکنان دولت

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۵ بنا به پیشنهادشماره ۳۴۳۵/ د مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۵ سازمان امور اداری واستخدامی کشورآیین‌نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان‌دولت را به‌شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱- کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی مکلفند ساعات تعیین‌شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت‌نموده‌، ساعات ورود و خروج خود را در کارت یا دفتر حضورو غیاب ثبت نمایند مگر آن که از سوی مقام ذی صلاح دستگاه‌مربوط برای ورود وخروج هریک از آنان کتباً ترتیب دیگری‌مقرر شده باشد.

ماده ۲- ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب‌مجوز قبلی تأخیر ورود محسوب گردیده و با مستخدمی که‌تأخیر ورود داشته باشد به شرح زیر رفتار می‌شود:

الف ـ تأخیر ورود تا ۲ ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و درمرخصی استحقاقی منظور می‌گردد.

ب ـ تأخیر ورود بیش از 2 ساعت در ماه مستلزم کسر حقوق وفوق العاده شغل و مزایای شغل و مزایای مستمر مستخدمین‌رسمی و ثابت واجرت و فوق العاده مخصوص و سایرفوق العاده‌های مستخدمین پیمانی یا دستمزد کارکنان خریدخدمت و قراردادی به میزان کل ساعات تأخیر خواهد بود.

ماده ۳- خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نیز تعجیل‌خروج محسوب گردیده و حسب مورد مشمول حکم‌قسمتهای «الف‌» و«ب‌» ماده 2 خواهد بود    

                                                                                                                                                                   2 1

             

 


دفعات مشاهده: 1875 بار   |   دفعات چاپ: 156 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر