دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

سایر مقررات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/78 هیات عالی نظارت:

ماده 2

 تعریف تخلف : تخلف اداری عبارتست از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری کهمنحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود.

الف- قصور عبارتست از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف محوله

ب- تقصیر عبارتست از نقص عمدی قوانین و مقررات مربوطه

ماده 3

وظایف اداری از لحاظ این دستور العمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین و مقررات و دستورات والزامات شغلی با شرح وظایف می باشد.

ماده 5

متهم کارمندی است که ارتکاب یک یا چند تخلف اداری از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی به او نسبت داده شده وپرونده وی درهیات مطرح و در جریان بررسی و رسیدگی باشد. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7/9/1372 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را تصویب کرد.


 2 1

دفعات مشاهده: 1550 بار   |   دفعات چاپ: 160 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر