دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

ماده 8 ـ شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج‌) ماده (2) این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ بازرسان باید از بین افراد امین‌، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.

ب ـ صلاحیت بازرسان می‌باید به تأیید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هردستگاه یا واحدهای مشابه برسد
ج ـ هماهنگی‌، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات‌دستگاه است.

د ـ بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور تهیه می‌گردد،امضا نمایند.

ه ـ دستگاهها می‌توانند حسب توانمندیها و کارآیی و حجم مسؤولیت محوله و خدمات برجسته‌ای که‌توسط بازرسان انجام می‌گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی‌درصد (30%) مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به عنوان فوق‌العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداختنمایند. فوق‌العاده یادشده غیرمستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی‌باشد و تا زمانیکه مستخدم‌به عنوان بازرس انجام وظیفه می‌نماید و گزارشهای بازرسی آن واصل می‌گردد با نظر دستگاه ذیربط قابل‌پرداخت است.

دفعات مشاهده: 1364 بار   |   دفعات چاپ: 190 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر