دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تشکیلات و حدود و وظائف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

تبصره 1 ـ هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم‌ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رأی صادرشده قطعیت می‌یابد و از تاریخ انقضای مهلت یادشده لازم‌الاجراست‌.

تبصره 2 ـ ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل‌می‌آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30روز نباید تجاوز کند.

ماده 5

به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل‌اطلاعات و مدارک‌، هیأتها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق‌استفاده نمایند.شرح وظایف‌، تعداد اعضا و شرایط عضویت‌در گروههای تحقیق‌، در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص‌می‌شود .

تبصره ـ گروههای تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظرمستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی‌تواند درتحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدنظر یک پرونده‌اقدام به تحقیق نماید.

  ماده 6

اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر علاوه بر تدین به‌دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام‌جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه‌، باید دارای شرایط‌زیر باشند: 

1-  تأهل‌.

2-  حداقل 30 سال سن‌.

3-  حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن‌.

تبصره 1 ـ در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد باتأیید هیأت عالی نظارت بلامانع است‌.

تبصره 2 ـ در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسایل حقوقی‌عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی‌هیأتهای بدوی و تجدیدنظر باید از بین کارکنان همان سازمان یاوزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این‌سمت منصوب شوند.

ماده 7

اعضای هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر دررسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد


دفعات مشاهده: 1625 بار   |   دفعات چاپ: 204 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر