دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مجازات ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

تبصره 1 ـ در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخرخدمت در هنگام بازنشستگی‌، حقوق گروه جدید (پس از تنزل ‌یک تا دو گروه‌) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. 

تبصره 2 ـ کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند)کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم‌، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می‌شوند و نیز حقوق و مزایای ‌مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به‌ بازنشستگی‌، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده ‌نشده‌، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که درگذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل پرداخت است‌. 

تبصره 3 ـ هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هریک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به ‌تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای‌اسلامی است‌، نیست‌.

تبصره 4 ـ هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به‌کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات‌، در مورد هرپرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال‌ خواهند نمود.

ماده 10

 فقط مجازاتهای بندهای د، هـ ، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیات های تجدید نظر هستند.


                                                              2 1

                                                                                                                      

دفعات مشاهده: 1719 بار   |   دفعات چاپ: 152 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر