دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 89 | تعداد کل بازدید های مطالب: 9,173 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: تاریخچه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تشکیلات و حدود و وظائف - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: ارتباط با ما - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تشکیلات و حدود و وظائف - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مجازات ها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مجازات ها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: سایر مقررات - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: سایر مقررات - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آیین نامه حضور و غیاب پرسنل دولتی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مسئولین کارگزینی واحدها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آیین نامه حضور و غیاب پرسنل دولتی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: ارجاع اسناد و سوابق تخلف کارمندان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اخبار مهم - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اخبار مهم - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: Rss - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اطلاعیه ها - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: 2 - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: ارجاع اسناد و سوابق تخلف کارمندان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: اخبار مهم - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آئین نامه های اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آمار - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: 2 - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تعاریف و کلیات - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: 8 - ۱۳۹۶/۳/۱ -
صفحه 1 از 2 -    برو به صفحه 1, 2  بعدی