هیات رسیدگی به تخلفات اداری

آقای ابوالفضل کمالیان
رشته تحصیلیرئیس هیأت
پست سازمانیرئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]