هیات رسیدگی به تخلفات اداری- [اخبار پایگاه]
تمدیدعضویت جناب آقای دکتر اشرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | 
عضویت جناب آقای دکتر مرتضی اشرفی در هیات بدوی به استناد ابلاغ شماره 100/1017 مورخ 1395/11/18 به پیشنهاد رییس محترم دانشگاه از طرف مقام عالی وزارت بهداشت به مدت سه سال تا تاریخ 16/11/1398 تمدید شد.
توفیق مشارالیه را از درگاه ایزدمنان خواستاریم.
نشانی مطلب در وبگاه هیات رسیدگی به تخلفات اداری:
http://iums.ac.ir/find.php?item=197.30197.35837.fa
برگشت به اصل مطلب